Gimnazjum nr2 w Trzciance

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Misja szkoły

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno–wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.

Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego i silnie z nim związana. Kreujemy mądrego i dobrego obywatela świata i Europy wyrastającego z polskiej i lokalnej tradycji.

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Uznajemy, że ważny jest nie tylko rozwój sfery poznawczej, ale integralność wiedzy z wychowaniem i kreowanie umiejętności.

Model absolwenta

absolwent_gimnazjum

Mottem Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance są słowa:

„ ...mój umysł, serce i ręce

będą otwarte, przyjazne i sprawne.

I niech mi w tych zamierzeniach

pomoże moja szkoła, mój przewodnik

i doradca – mój nauczyciel.''

Słowa te określają idee, jakimi kierujemy się w kształtowaniu młodych ludzi.

 

Kontakt

Gimnazjum nr 2
ul. Chopina 36
64-980 Trzcianka
tel./fax. 67 prefix 216-31-82
Adres e-mail:  gimtka2@poczta.onet.pl

NIP: 763-18-45-911
Regon: 570853474